Kreativ kontorsinredning

Är arbetet på kontoret ineffektivt, är personalen trötta efter en arbetsdag eller har många svårt att vara kreativa i sitt arbete kan det i många fall bero på hur kontoret är inrett. Orsakerna kan vara många som exempelvis trista och ineffektiva kontorsmöbler, dålig belysning eller tråkig färgsättning på väggarna. För att personalen på ett företag ska kunna arbeta både effektivt, kreativt och motiverat behöver de ha en arbetsplats som bidrar till att personalen får en harmonisk och kreativ arbetsmiljö. Om företaget ska byta ut gamla kontorsmöbler eller flytta till nya kontorslokaler kan det vara bra att även planera för en ny kontorsinredning som gör att personalen trivs bättre på kontoret.

Öppet kontorslandskap

För att skapa en kreativ arbetsmiljö behöver du se över planlösningen för kontoret. Passar sig verksamheten bäst att utföras enskilt på egna kontor eller är ett öppet kontorslandskap en mer effektiv arbetsmiljö.

Fördelarna med ett öppet kontorslandskap är många som exempelvis mer ljus och rörelse i arbetsmiljön, enklare att kunna överföra kunskap mellan medarbetarna och möjligheten att kunna arbeta i grupper. Nackdelarna är något färre men en nackdel är att det kan vara svårt för vissa att koncentrera sig på sin arbetsuppgift. Då bör det finnas privata rum där medarbetarna kan sitta då de behöver utföra en uppgift som kräver maximal koncentration.

I ett öppet kontorslandskap behöver du mycket ljus och motiverande och harmoniska färger på väggarna. Växter bör också finnas samt inspirerande tavlor på väggarna. Det får inte vara trångt utan det krävs att det finns utrymme att röra sig på i lokalen. Samtidigt behöver det finnas små öar av kontorsplatser där grupper kan sitta tillsammans så att de kan arbeta mer effektivt. För att få arbetet i ett öppet kontorslandskap mest effektivt behöver också medarbetarna kunna respektera varandra och inte ta upp varandras tid eller på annat sätt störa.

Leave a Comment